Ekstraordinært møte i Fagkommite 1, plansaker, planlegging og teknisk drift

11. april 2012 kl 17.00 er det ekstrarordinært møte i Fagkomite 1 på rådhuset. Utvalgets møte er åpent for publikum. Saker som er unntatt offentlighet og personalsaker behandles for lukkede dører. Sakslister er utlagt i Servicesenteret, Rådhuset, samt i kommunens bibliotek. Sakene finnes også på kommunens internettsider – www.ovre-eiker.kommune.no. Sakslistene legges ut 1 uke før fastsatt […]

Fotokurs ?

Ormåsens innbyggere tilbys fotokurs med spesielt fokus på natur og villmark. Fotograf Tommy Solberg er en anerkjent fotograf og ønsker at flere skal dyrke frem lidenskapen for natur gjennom linsa.
Les mer her.

50.000 kroner til Friluftsgruppa !

Grendeutvalget søkte Sparebankstiftelsen om støtte til Friluftsgruppa som ble startet i 2011. Like før jul kom tilsagnsbrevet som gir hele 50.000 kroner. Dette sikrer innkjøp av nødvendig utstyr til gruppa som tilbyr barn og unge å delta i naturbasert opplæring og opplevelser. Leder og initiativtaker,  Audun Ekeberg sier midlene også vil gi enda flere barn plass i den allerede […]