Om Grendeutvalget

cropped-cropped-Web_logoSvart1.png

Grendeutvalget fungerer som pådriver og støttespiller innen forskjellige aktivitetsområder der det er behov for dette,
innen næringsutvikling, tilflytting, miljø, trivsel og samhold.

Grendeutvalget bidrar aktivt for å få til finansielle løsninger og fungerer som mellomledd mellom det enkelte prosjekt og offentlige myndigheter.


Utvalget 2018/2019

Navn Verv
Grete Thorsby Leder/sekretær
Karianne Nyberg Andersen Nestleder
Anders Kjøll Kasserer
Joakim Solum Webansvarlig / utvalgsmedlem
Tommy Karlsen Utvalgsmedlem
Rune Fredriksen Utvalgsmedlem
Per Gunnar Kristoffersen Utvalgsmedlem
Silje Lysaker Smeby Utvalgsmedlem
Finn-Martin Paulsen Utvalgsmedlem
Ellen Dahl Utvalgsmedlem

2018 Thorsby - OG

2018 Paulsen - OG2018 Dahl - OG

2018 Solum - OG

2018 Smeby - OG

tommy

2018 Andersen - OG

2018 Kjøll - OG

2018 Kristoffersen - OG