Om Grendeutvalget

cropped-cropped-Web_logoSvart1.png

Grendeutvalget fungerer som pådriver og støttespiller innen forskjellige aktivitetsområder der det er behov for dette,
innen næringsutvikling, tilflytting, miljø, trivsel og samhold.

Grendeutvalget bidrar aktivt for å få til finansielle løsninger og fungerer som mellomledd mellom det enkelte prosjekt og offentlige myndigheter.


Utvalget 2019/2020

Navn Verv
Grete Thorsby Leder
Karianne Nyberg Andersen Nestleder
Mette Skogstad Kasserer
Torunn S. Halle sekretær
Joakim Solum Web ansvarlig
Tommy Karlsen Assisterende Web ansvarlig
Per Gunnar Kristoffersen Utvalgsmedlem
Wibeke J. Hansteensen Utvalgsmedlem
Finn-Martin Paulsen Utvalgsmedlem
Ellen Dahl Utvalgsmedlem

 

 

 

 

 

 

 

Instagram did not return a 200.