Møtereferater

Referater fra diverse styremøter

Referat fra juni-møtet

Møtereferatet finner du ved å klikke på denne linken.
En oppdatering siden møtet:
For sak 06/16 har Ormåsen Utvikling gitt tilbakemelding om at de støtter med kr 20 000,- til prosjekt «profilering» (informasjonsskilt). REMA 1000 har takket nei til samarbeidet, «selv om formålet er godt».
Referat fra mai-møtet er også tilgjengelig nå under linken Dokumenter.

Instagram did not return a 200.