Møtereferater

Referater fra diverse styremøter

Møtereferat – 13.06.18

Vedlagt følger revidert referat fra møte i grendeutvalget 13. juni 2018, da sak 08/15 om lekeplassene ikke var tatt med samt at det var skrivefeil i sak 16/18.
Takk til dere våkne medlemmer og representanter fra kommunen for at dere følger med.
2018-06-13 Møtereferat OG – JUNI – revidert

Instagram did not return a 200.