Møtereferater

Referater fra diverse styremøter

Referat fra juni-møtet

Møtereferatet finner du ved å klikke på denne linken.
En oppdatering siden møtet:
For sak 06/16 har Ormåsen Utvikling gitt tilbakemelding om at de støtter med kr 20 000,- til prosjekt «profilering» (informasjonsskilt). REMA 1000 har takket nei til samarbeidet, «selv om formålet er godt».
Referat fra mai-møtet er også tilgjengelig nå under linken Dokumenter.

Tilførsel til protokoll fra årsmøte 2017

Ved en inkurie ble det ikke referatført informasjon fra utbygger vedrørende eventuelle miljøgifter i utbyggingsområdet til sak 17/15.
Utbygger har gjort nødvendige tiltak for å lede fremtidig avrenning fra forurenset masse unna myra ved skolen.
Se revidert protokoll under sak 17/15 for detaljer.