Møtereferater

Referater fra diverse styremøter

Referat fra juni-møtet

Møtereferatet finner du ved å klikke på denne linken.
En oppdatering siden møtet:
For sak 06/16 har Ormåsen Utvikling gitt tilbakemelding om at de støtter med kr 20 000,- til prosjekt «profilering» (informasjonsskilt). REMA 1000 har takket nei til samarbeidet, «selv om formålet er godt».
Referat fra mai-møtet er også tilgjengelig nå under linken Dokumenter.

Tilførsel til protokoll fra årsmøte 2017

Ved en inkurie ble det ikke referatført informasjon fra utbygger vedrørende eventuelle miljøgifter i utbyggingsområdet til sak 17/15.
Utbygger har gjort nødvendige tiltak for å lede fremtidig avrenning fra forurenset masse unna myra ved skolen.
Se revidert protokoll under sak 17/15 for detaljer.

Protokoll fra årsmøte 2017

Protokollen fra årsmøtet tirsdag 7. mars 2017 er klar.
2017 Protokoll årsmøte OG
Regnskap Grendeutvalget 2016 – 30.03.2017 oppsummering
Årsberetning for Ormåsen Grendeutvalg (2016-17)
2017 Handlingsplan
Møteinnkalling og agenda

Velkommen til 17. mai på Ormåsen

På tide å stryke skjorta, pusse bunadsølv og finne frem sløyfene!
17. maikomiteen og Ormåsen Grendeutvalg ønsker alle velkommen til feiring på plassen foran Oppvekstsenteret. Toget går 10.00 i år, og når alle barna har kommet tilbake og fått hver sin is det blir underholdning, leker, taler og selvfølgelig salg av pølser, kaker, brus og kaffe. […]