Nyheter fra Grendeutvalget

Idéverksted – Framtidas svømmetilbud

Kommunen inviterer til idèverksted rundt dagens svømmetilbud.
Hva syns du om svømmetilbudet i dag?
Hvordan ser et godt svømmetilbud ut?
Hva slags løsninger bør vi vurdere?
Mandag 3. desember
18.00-20.30
Festsalen, rådhuset
Åpent for alle innbyggere og ansatte i Øvre Eiker kommune

Fredagsportrett – Tommy Karlsen

Ormåsen Grendeutvalg inviterer deg til å bli bedre kjent med hvem som er med i grendeutvalget og vil derfor de nærmeste ukene gi deg fredagsportrettet av våre medlemmer.
Vi har også behov for deg og din kompetanse.
Gi oss derfor tilbakemelding om hvilke saker som opptar deg her på Ormåsen og som vi kan jobbe videre med, […]

Fredagsportrett – Silje Lysaker Smeby

Ormåsen Grendeutvalg inviterer deg til å bli bedre kjent med hvem som er med i grendeutvalget og vil derfor de nærmeste ukene gi deg fredagsportrettet av våre medlemmer.
Vi har også behov for deg og din kompetanse.
Gi oss derfor tilbakemelding om hvilke saker som opptar deg her på Ormåsen og som vi kan jobbe videre med, […]

Fredagsportrett – Joakim Solum

Ormåsen Grendeutvalg inviterer deg til å bli bedre kjent med hvem som er med i grendeutvalget og vil derfor de nærmeste ukene gi deg fredagsportrettet av våre medlemmer.
Vi har også behov for deg og din kompetanse.
Gi oss derfor tilbakemelding om hvilke saker som opptar deg her på Ormåsen og som vi kan jobbe videre med, […]

NYTT UNGDOMSRÅD I ØVRE EIKER

I juni 2018, vedtok kommunestyret at det skulle opprettes et ungdomsråd i Øvre Eiker.
Ungdomsrådet skal ha samme status som de andre rådene som behandler og kommer med innspill til politikerne i ulike saker, deriblant Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede.
Fra Ormåsen er Maja Lindberg Brendhagen og Joakim Nikolai Kirkerud valgt inn.
Ormåsen Grendeutvalg gleder seg til samarbeid […]