Nyheter fra Grendeutvalget

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Jf. vedtekter for Ormåsen grendeutvalg er årsmøtet grendeutvalgets suverene organ. Innkallelsen skal være sendt senest tre uker før årsmøtet avholdes. Saker til årsmøtet må være utvalgets leder i hende senest 14 dager før årsmøtet. Ormåsen Grendeutvalg skal være bindeledd mellom kommunen og lokalmiljøet, og legge til rette for og koordinere nærmiljøtiltak der innbyggerne […]

REFLEKS REDDER LIV

Hvert år skades om lag 1 000 fotgjengere i trafikken. 30 til 35 av dem mister livet. Det finnes mange unnskyldninger for å droppe refleks, men når vi vet at nesten ingen av de som skades eller dør bruker refleks, kan vel ikke unnskyldningene være særlig gode? Ormåsen Grendeutvalg oppfordrer ALLE, liten og stor, naboer og […]

NÅ ER VI OVER 1500 BEBOERE

Antall beboere på Ormåsen øker, og i begynnelsen av
november passerte vi 1500 beboere. Det er tilnærmet likt antall kviner og menn
som bor på «stedet i det grønne», og det er flest i aldersgruppen
voksen (35-66). Antall barn som er tilknyttet Ormåsen skole er nå 205, og det
er over stipulert antall for befolkningsveksten på Ormåsen for 2019.
Grendeutvalget har […]

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ ORMÅSEN

I henhold til vår handlingsplan for 2019-20
skal Ormåsen Grendeutvalg arbeide for økt trafikksikkerhet, spesielt for myke
trafikanter og fotgjengere på Ormåsen. I samarbeid med Øvre Eiker kommune har
vi i løpet av de siste fire årene fått til mye innenfor trafikksikkerhet, men
det er også mye som gjenstår.  Tiltak som er under utbedring, er sikret
krysningspunkt over Ormåsenveien fra […]

REFLEKSLØYPE + LYKT = MORO SKOGSTUR!

Ivrige beboere i nabolaget har vært på tur i skogen og hengt ut årets refleksløype. Den starter i skileiken ved grillhytta og ender på Frosketoppen. For dere som ikke har gått turen tidligere, ta gjerne en kikk på kartet for å orientere dere hvor dere skal gå.Ta med lommelykter eller hodelykt og lys dere gjennom en liten skogtur. […]