Nyheter fra Grendeutvalget

Årsmøtet kansellert

Basert på Folkehelse Institutets anbefalninger til å unngå større folkesamlinger med tanke på smittefaren, valgte Ormåsen Grendeutvalg å utsette årsmøtet.

Foreløpig planlegges en ny dato i april, men nærmere informasjon vil bli publisert i god tid.

UTBYGGING AV Ormåsen B4 og deler av B5

Forarbeidene med utbygging av Ormåsen B4 og deler av B5 er i
gang. Varsel om oppstart av detaljregulering er sendt ut til nærmeste naboer og
Ormåsen grendeutvalg iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Hensikten med plan om
detaljregulering som er sendt ut, er å tilrettelegge for frittliggende og
konsentrert småhusbebyggelse i dagens skogmark, på innsiden av eksisterende
boligområde Tyttebærveien og […]

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Jf. vedtekter for Ormåsen grendeutvalg er årsmøtet grendeutvalgets suverene organ. Innkallelsen skal være sendt senest tre uker før årsmøtet avholdes. Saker til årsmøtet må være utvalgets leder i hende senest 14 dager før årsmøtet. Ormåsen Grendeutvalg skal være bindeledd mellom kommunen og lokalmiljøet, og legge til rette for og koordinere nærmiljøtiltak der innbyggerne […]

REFLEKS REDDER LIV

Hvert år skades om lag 1 000 fotgjengere i trafikken. 30 til 35 av dem mister livet. Det finnes mange unnskyldninger for å droppe refleks, men når vi vet at nesten ingen av de som skades eller dør bruker refleks, kan vel ikke unnskyldningene være særlig gode? Ormåsen Grendeutvalg oppfordrer ALLE, liten og stor, naboer og […]

NÅ ER VI OVER 1500 BEBOERE

Antall beboere på Ormåsen øker, og i begynnelsen av
november passerte vi 1500 beboere. Det er tilnærmet likt antall kviner og menn
som bor på «stedet i det grønne», og det er flest i aldersgruppen
voksen (35-66). Antall barn som er tilknyttet Ormåsen skole er nå 205, og det
er over stipulert antall for befolkningsveksten på Ormåsen for 2019.
Grendeutvalget har […]

Instagram did not return a 200.