Bading og fisking på Ormåsen – rekreasjon og helse –

04 Rasteplass Kolbergtjernmyra

Junger er et populært rekreasjonsområde, med flere fine badeplasser og fiskemuligheter.
Rundt vannet er det flere hytter, de fleste av dem i sørenden av vannet. Det aller meste av strandlinjen er likevel tilgjengelig for allmennheten.

 

?

?

 

Det er også mulighet for fisking i Junger.
Følg anvisning om kjøp av fiskekort ved bommen,
her finnes abbor, ørret og gjedde i vannet.

Det har i flere år pågått kultiveringsarbeid i regi av Vestsiden Jeger- og fiskeforening,
som blant annet forsøker å utrydde gjedda, som ble innført kunstig,
antagelig på siste halvdel av 1800-tallet.

Junger er dessuten ett av de ytterst få vannene i Eiker der det drives krepsefiske.

 

 

 

?

04 Traktkantarell

 

 

 

I skogene på Ormåsen er det et rikt planteliv og på høsten finner du skogens blåbær og tyttebær på mange tuer

i tillegg til mange gode matsopper.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik finner du fram:

Det er skiltet til Junger fra Ormåsen, der en skogsbilvei på toppen av Jungerveien fører deg til Junger
og følger langs østsiden av vannet opp til Kolbergsetra.

04 Tyttebær