INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Jf. vedtekter for Ormåsen grendeutvalg er årsmøtet grendeutvalgets suverene organ. Innkallelsen skal være sendt senest tre uker før årsmøtet avholdes. Saker til årsmøtet må være utvalgets leder i hende senest 14 dager før årsmøtet. Ormåsen Grendeutvalg skal være bindeledd mellom kommunen og lokalmiljøet, og legge til rette for og koordinere nærmiljøtiltak der innbyggerne har gode opplevelser sammen. Alle som er innbyggere på Ormåsen kan velges som medlemmer til Ormåsen grendeutvalg. Innkallelse til årsmøte 2020 følger vedlagt sammen med årsberetningen for arbeidsåret 2019. Der kan dere lese mer om viktigheten av vår påvirkning, slik at Ormåsen blir et enda bedre sted å bo.

Vi ser frem til å se dere i mediateket på Ormåsen skole onsdag 11. mars 2020. Velkommen!

Vennlig hilsen,
Grete Thorsby Leder Ormåsen grendeutvalg

Instagram did not return a 200.