UTBYGGING ORMÅSEN

Ormåsen er et av stedene i Øvre Eiker med raskest boligvekst.
Sentral beliggenhet og nærhet til naturen gjør Ormåsen til et meget attraktivt sted å bo. I løpet av det siste året har flere flyttet til «stedet i det grønne» ifm utbygging av boligfeltene B6 og B7, og flere vil det bli. 9. oktober 2019 hadde Ormåsen grendeutvalg invitert alle beboerne til allmøte slik at de fremmøtte kunne få siste status om kommuneplan og reguleringsplan fra kommunen sin side og utbyggernes planer for Ormåsen. Innbyggerinvolvering er meget viktig for både grendeutvalget og kommunen, slik at vårt engasjement kan være med på å påvirke planer som er under utvikling.

Morten Lauvbu fra Øvre Eiker kommune orienterte om kommuneplan og reguleringsplan. Han understreket at beboerne på Ormåsen er heldige som har et så engasjert grendeutvalg for et sted under utvikling. Det kan være mange utfordringer knyttet til utvikling og utbygging av et sted – derfor er ett talerør viktig og det kan være avgjørende i mange sammenhenger. Alle planer er ikke ferdig tenkt for Ormåsen, og en utbyggingsprosess innebærer involvering. Gjeldende kommuneplan i Øvre Eiker har vært uendret i 20 år og sier at det skal være vekst alle steder i kommunen. Det er avsatt områder til boligformål på Ormåsen, men disse er ikke byggeklare. For 8-10 år siden var det stor diskusjon i forhold til hvilken retning Ormåsen skulle bygges ut. I 2009 var det ingen som så lønnsomheten i utbygging der og da.
I dag er situasjonen annerledes, og alle tomter på feltene B6 og B7 er solgt for utbygging. Neste felt som er på planen for utbygging etter B6 og B7 er B4. I uke 43/2019 vil nytt kommunestyre tiltre i Øvre Eiker. Kommuneplanen vil derfor bli regulert i løpet av høsten, og involvering av grendeutvalg og beboere vil være viktig i så måte.
Moment som vil bli nøye vurdert ved neste utbygging er a) det nære, herunder tilfredsstillende trafikksikkerhetsløsninger,
b) støy, både i byggeperioden og etter endt utbygging,
c) løsning for gang og sykkel, og
d) samordnet transport og arealplanlegging, herunder kollektivtransport.

Skole –og barnehagebehovsplan er et kommunalt ansvar, der også de kommunale tjenestene må følge utbyggingen. Viktigheten av antall tilgjengelige plasser for vår neste generasjon i både barnehage og skole, ble også understreket av Ormåsen grendeutvalg. I tillegg må man se nærmere på adkomstmulighetene til Ormåsen, da det allerede er meget stor belastning på Jungerveien.
Siste befolkningsrapport for «stedet i det grønne» viser 1490 beboere, der fordelingen er 49 % kvinner og 51 % menn. På Ormåsen bor det folk i alle aldere, men det er flest voksne (653) i alderen 35-66 år, etterfulgt av de unge voksne (299) mellom 19 og 34 år og deretter barna i alderen 6-12 år (202) som går på barneskolen. Hva angår bygningstype på Ormåsen er det flest eneboliger. En av grunnene til at vi har fått butikk på Ormåsen, er at Rema 1000 satser med utgangspunkt i videre vekst.

Håkon Svensli-Resell er prosjektleder i Trysilhus og følger blant annet feltutbyggingen av Skogtunet på Ormåsen. Grendeutvalget har et meget godt samarbeid med Trysilhus, og det er gjennomført flere møter for hensyntaking til beboerne ift utbyggingen. Svensli-Resell orienterte om at trinn 1 av utbyggingen av Skogtunet vil bli ferdigstilt i løpet av vinteren, der 34 leiligheter vil være klare. I trinn 2 vil ytterligere 42 leiligheter gjøres tilgjengelige for nye beboere på Ormåsen. «Trysilhus skaper boglede» og hele komplekset består av totalt 76 leiligheter, alle med universell utforming tilpasset alle livsfaser. Alle leiligheter har tilhørende carport med mulighet for elbillading. Leilighetene som bygges, vil være innflyttingsklare etter hvert som de blir ferdige (etter 14-18 uker). Prosjekt Skogtunet skal etter planen ferdigstilles i 2021, der siste hus vil være på plass høsten 2020. For de som jobber på Skogtunet, er det regulerte arbeidstider mellom kl. 0600-2000.

Ole Jørgen Smedsrud er en sentral utbygger for Ormåsen. Han er en mann med et stort hjerte for Ormåsen, der han har vist i både teori og praksis at god dialog og koordinering er viktig for videre utviklingen. Grunnarbeidet for felt B6 skal etter planen være ferdig august 2020. Spregningsarbeidet er tilnærmet ferdig og utbygger jobber nå med vann- og avløpsløsninger for B6-feltet nærmest Junger. Alle tomter er solgt, uten å ha vært annonsert på www.finn.no. De som jobber for Smedsrud, har regulerte arbeidstider frem til kl. 1900. I den videre utbyggingen, vil det først bli oppstartsmøte med Øvre Eiker kommune. Hvilke krav som settes til utbygger, vil være avgjørende for hvorvidt skal bygges eller ikke. Smedsrud understreket at lysløypa skal ivaretas og bibeholdes, der krakkekrysset representerer den grønne linjen ute i naturen. Myrområdet bak Holtetun skal planeres og sås til innen sommeren 2020.
Ormåsen grendeutvalg takker for godt oppmøte og gode innspill og spørsmål til aktørene på møtet. Grendeutvalget vil følge de videre utbyggingsplanene tett, der vi har stort fokus på helse, miljø og sikkerhet for beboerne på «stedet i det grønne». Utbyggere og beboere er begge tjent med et godt forhold og vi ser frem til et godt samarbeid i så måte, der Ormåsen grendeutvalg representerer alle beboere på Ormåsen.
Ta gjerne kontakt med oss pr mail ormasengrendeutvalg@gmail.com.

Instagram did not return a 200.