SKILTENDRING FOR KISS N’ RIDE OMRÅDE – ORMÅSEN SKOLE

Ormåsen grendeutvalg har mottatt tilbakemelding fra Øvre Eiker kommune og Statens vegvesen vedrørende innspill som vi har sendt frem vedrørende skiltendring i «kiss and ride» området ved Ormåsen skole. 
Følgende vedtak er fattet av regionvegskontoret i Statens vegvesen med hjemmel i  skiltforskriftene av 7. oktober 2005 § 28.
Vedtaket støttes av politiet.

Ved Ormåsen skole er det avsatt område for «kiss and ride».
Denne skal nå reguleres med skilt 372 «Parkering forbudt».
Denne reguleringen er en endring fra tidligere vedtak B-026-17, der det var parkering tillatt i inntil 30 minutter.


Dette betyr at det ikke lenger er lov for kjøretøy å parkere i kiss n’ride området, og vi ber alle respektere dette.
Det er tillatt for kortest mulig stans for av- og påstigning.
Ormåsen grendeutvalg oppfordrer alle til å benytte seg av parkeringsområdet, hvis dere har behov for å parkere eller ser at dere må vente lenger enn planlagt på at barna skal bli ferdige på skolen. 
Skiltendringen er fremmet i samarbeid mellom grendeutvalget og Ormåsen skole, med bakgrunn i et trafikksikkert område i tilknytning til skolen.
Nytt skilt kom på plass 13. mars 2019.

Instagram did not return a 200.