Oppsummering av møte mellom Øvre Eiker Fiber, NextGenTel og Ormåsen Grendeutvalg

Ormåsen grendeutvalg ble invitert til møte med Øvre Eiker Fiber (ØEF) i midten av september 2019.
Agenda for møtet var kundetilfredshet rundt leveransen av fiberbaserte tjenester, hvor NextGenTel (NGT) er innholdsleverandør.

I første møte la vi fram en rekke frustrasjoner vi hadde plukket opp blant beboerne på Ormåsen. Dette ble systematisert i form av en brukerundersøkelse gjennomført i uke 38. Resultatene fra brukerundersøkelsen ble fremlagt for ØEF og NGT i neste møte, avholdt 24 september 2019. De ble presentert av vår representant, Tommy Karlsen. Tommy jobber som sjefskonsulent i IT-selskapet Dulram AS i Drammen, har 35 år med «skjermerfaring», og mer enn 20 års fartstid i IT-bransjen.

I undersøkelsen kom det frem at det var relativt stor grad av frustrasjon blant fiberkundene på Ormåsen. Blant smertepunktene var emner som ustabile TV-tjenester, manglende båndbredde/ hastighet, dårlig kundeserviceopplevelse, og en uheldig monopolsituasjon, sett fra kundesiden. Begge leverandørene viet undersøkelsen godt med tid i møtet, og tok imot våre synspunkter med stor interesse, på en fremragende seriøs måte.

Monpolsituasjonen er ikke enestående for beboere i Øvre Eiker kommune. Dette har blitt tilnærmet en nasjonal bransjenorm, hvor kommuner og lokale energiselskaper ofte står for infrastruktur, mens innholdsleverandører står for leveransen av tjenestene. I Øvre Eiker kommune ble situasjonen den at NGT var den eneste leverandøren som var villig til å bidra økonomisk for å bygge ut også i utkantene av kommunen. NGT ble dermed den eneste naturlige helhetlige leverandøren av innhold på ØEFs infrastruktur. Ormåsen er et av de områdene hvor NGT har bortimot full dekning. Gjenstående boliger er under planlegging.

For å sikre økonomien for NGTs del av avtalen ble det forhandlet frem 10 års enerett på fibernettet. Første reforhandlingsmulighet vil derfor være i 2025.

NGTs representanter tok med seg tilbakemeldingene for å lage en aksjonsplan for utfordringene vi har hatt. På tampen av møtet fikk vi demonstrert en splitter ny TV-løsning fra NGT, som vi bli rullet ut i vårt område i løpet av oktober. Løsningen er nå funksjonsmessig på nivå med konkurrentene. Noen stikkord er funksjoner som ukesarkiv, avspilling fra start, tilgang på innhold på web og mobil (innenfor EU), og en ny, moderne TV-boks. Den nye TV-boksen er en liten enhet på størrelse med Apple TV, og erstatter den gamle.

Med de tilbakemeldingene som beboerne på Ormåsen nå har fått videreformidlet, har både NGT og ØEF fått verdifulle innspill til forbedring, og en rekke tiltak vil bli iverksatt fremover. NGT fikk ved årsskiftet 2018/2019 nye eiere. De nye eierne har valgt å investere vesentlig tyngre i selskapet enn de foregående, og man står nå mye friere til å utvikle tjenestene. NGT-appen for mobil er et eksempel på slik utvikling, og her planlegges god funksjonalitet for å hjelpe brukerne med eksempelvis trådløsdekning i hjemmet.
Sjekk https://www.nextgentel.no/privat/app/!
Forbedret kundeservice står også høyt på prioriteringslisten, det var et av de følsomme punktene fra undersøkelsen vår.

Ormåsen Grendeutvalg er svært fornøyde med måten vi ble mottatt på, og sammen med leverandørene jobber vi nå for en positiv utvikling for leveransene på fibernettet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Instagram did not return a 200.