ØNSKER DU Å BOOKE TID TIL FASTE AKTIVITETER I ORMÅSEN FLERBRUKSHALL FOR SKOLEÅRET 2019-2020?

Dersom du eller ditt lag/forening ønsker å benytte Ormåsen flerbrukshall til faste aktiviteter for skoleåret 2019-20, må du søke om dette innen 15. mars 2019 til Øvre Eiker kommune på det skjemaet som ligger på denne siden: https://ovre-eiker.kommune.no/kultur/tilskuddsordninger/Sider/Booking-av-lokaler-til-faste-aktiviteter.aspx

All annen, løpende booking av kommunale lokaler skal skje ved å sende
e-post til booking@ovre-eiker.kommune.no.

Instagram did not return a 200.