NÅ ER VI OVER 1500 BEBOERE

Antall beboere på Ormåsen øker, og i begynnelsen av november passerte vi 1500 beboere. Det er tilnærmet likt antall kviner og menn som bor på «stedet i det grønne», og det er flest i aldersgruppen voksen (35-66). Antall barn som er tilknyttet Ormåsen skole er nå 205, og det er over stipulert antall for befolkningsveksten på Ormåsen for 2019. Grendeutvalget har allerede poengtert dette overfor Øvre Eiker kommune og følger saken tett. Dette vil også være et naturlig tema å ta opp ifm neste møte vedrørende skolebehovsplan medio november 2019. Antall småbarn (0-5) har passert 140.

Det er folk i alle aldre som bor på Ormåsen. Det er derfor viktig at vi er representert i ulike råd og utvalg, hvor vi kan påvirke Øvre Eiker kommune. Ormåsen har representanter i blant annet ungdomsrådet og eldrerådet, der rådene skal bidra til at deres respektive målgrupper skal kunne høres i kommunale beslutningsprosesser gjennom åpen, bred og tilgjengelig medvirkning. Rådene skal ta opp saker som vedkommer deres respektive målgrupper i kommunen. Grendeutvalget er også meget aktivt overfor kommunen, slik at Ormåsen blir et enda bedre sted å bo for liten og stor, barn og voksen. I takt med utbyggingen av Ormåsen de neste fem årene, vet vi at antall beboere vil øke tilsvarende. Dette er også et jevnlig tema på utvalgsmøtene til Ormåsen Grendeutvalg. Vi benytter enhver anledning til å fremme beboernes behov og ønsker, for hvordan det bør være på «stedet i det grønne» der vi bor.

Instagram did not return a 200.