VILTPÅKJØRSEL

Vinterhalvåret er tiden da det er størst fare for å kollidere med ville hjortedyr. I Ormåsenbakken observerer man hver uke rådyr eller elg.
Da kan det være ekstra greit å vite hva du skal være forberedt på, om du skulle være så uheldig å kjøre på et dyr.
Ifølge Norges lover (Vegtrafikkloven § 12 og Dyrevelferdsloven § 4) er man pliktig til å varsle myndighetene eller eventuell eier av dyret, om man har kjørt på det.

Når ulykken er ute
1. Sikre ulykkesstedet med varseltrekant, nødlys og ta på refleksvest
2. Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
3. Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.
4. Merk påkjørselsstedet (dette for å kunne spore skadede dyr). Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøks-hundens arbeid.
Kilde: Hjortevilt.no

Se følgende link for mer informasjon:
https://www.dinside.no/motor/dette-ma-du-gjore-om-du-kjorer-pa-et-vilt-dyr/68828265

Instagram did not return a 200.