TØR DU Å BRY DEG? Ormåsen Grendeutvalg setter fokus på ungdom og rus

DrugsBak fasaden skjuler det seg en sterk historie. En historie om en tapt ungdomstid, dårlig selvbilde, spiseforstyrrelser og bruk av rusmidler. Forventningen til seg selv om å hele tiden måtte se bra ut. Mobbing. Kamp om å mestre hverdagen. Valg som fikk større konsekvenser enn først planlagt. De gale valgene som endte med rusmisbruk, ingen utdanning, en familie i oppløsning og drømmene som brast. Behandling på ARA Tyrifjord behandlingssenter, deretter Modum Bad. Mestringsstrategier i ettertid for å overleve. Livet ble ikke helt som planlagt.

Det var et sterkt foredrag som ble holdt for de fremmøtte ungdommene på Ormåsen ungdomsklubb i mars 2018. Foreldre var spesielt invitert til foredraget, der budskapet var dagens ungdomsideal og den korte veien til bruk av rusmidler. Det viktigste som vi satt igjen med var:

  • Å TØRRE Å SI NEI
  • Å TØRRE Å BRY SEG

Valgene vi gjør i hverdagen får konsekvenser på en eller annen måte, der feil valg kan henge ved deg for resten av livet. Mange jobber hardt for å være noen de egentlig ikke er, mens det viktigste er å være seg selv og ha troen på seg selv. I ungdomstiden bygges grunnlaget for det som dannes senere i livet. «Vi lærer så lenge vi lever» er det noe som heter, og livserfaringene starter tidlig. Det å bry seg, og ikke minst det å tørre å bry seg, kan være forskjellen for veldig mange ungdommer i dag, som kan være usikre, ha lav selvtillit og ikke vet hvilken vei de skal velge i livet. Å ta vare på hverandre og ikke minst inkludere hverandre er budskapet til både ungdom og foreldre.

Ormåsen Grendeutvalg har barn og ungdom som et av fokusområdene i sin handlingsplan for 2018/19. Grendeutvalget vil derfor følge opp dette foredraget med en fagkveld i begynnelsen av mai 2018, der både politi og helsepersonell kommer for å orientere om rus og bruk av rusmidler. Målgruppen er foreldre/forsørgere/lærere. Vi oppfordrer flest mulig til å møte på foredraget (uansett om du har ungdom i huset eller ikke), slik at de voksne også er forberedt på den hverdagen som er der, eller som kommer, når ungdommen prøver å «finne seg sjæl» og hvordan vi kan være med på å påvirke de valg som blir tatt. Å se den enkelte og se hverandre blir viktig i den forbindelse.

Takk til Ormåsen ungdomsklubb som tok initiativet til sin temakveld i mars 2018 – vi følger opp med fagkveld for de voksne i begynnelsen av mai 2018. Mer informasjon kommer – VEL MØTT!

Instagram did not return a 200.