PÅ TUR I SKOG OG MARK – MED ELLER UTEN BJØRN

Eikernytt skrev på sine nyhetssider 5. september 2018 at det var en bjørn som trolig har drept en kvige på Himsjø i slutten av august.
Nyheten spredte seg raskt og det var mange som uttrykte redsel og frykt for å møte på bjørn i skogen.
Ormåsen grendeutvalg har i den forbindelse vært i kontakt med Bjørn Henrik Stavdal Johansen,
som er naturveileder ved besøkssenter Rovdyr i Flå – bedre kjent som Bjørneparken for mange av oss.
Vårt fokus er hvordan vi skal opptre hvis bjørn i naturen.

Etter å ha lest nyheten fra Eikernytt, kan naturveileder Bjørn fortelle at den ene bjørnen som har tasset her oppe med all overhengende sannsynlighet er en yngre hannbjørn.
Bjørner lever aldri i par eller grupper som det påstås i nyhetsartikkelen til Eikernytt – og ei har det heller vært noen binner registrert vest for Elverum de siste seksti årene.
Unge hannbjørner dukker opp hist og her over hele landet gjennom hele sommerhalvåret.
De er på streif etter binne, og slår seg i hovedsak ikke ned i et leveområde uten binner, men de må likevel overvintre basert på hvor de befinner seg når vinteren melder sin ankomst.

Første og enkleste budet for de som syntes at det å møte en bjørn ville være skumle greier – Vil du ikke møte bjørn? LAG MENNESKELYDER!
Syng en sang, prat med turkompis, bikkja eller fuglene. Da vil du ikke møte noen bjørn.
Det er en grunn til at det er jegere som stort sett møter bjørn. De beveger seg stille, og gjerne mot vindretningen.

Ut over dette trenger man egentlig ikke forholde seg til denne bjørnen. Bjørner trekker seg unna folk (i snitt allerede på en kilometers avstand).
Bjørnen liker i tillegg ikke å være undertallig. De kan for eksempel ta det rimelig piano hvis en hund bjeffer på den, og herjer rundt – men to hunder blir for mye.
Da trekker den seg. Og når mennesker er involvert er det enda skumlere for bjørnen! Desto flere personer i gruppen, desto skumlere blir det for bjørnen.
Kort fortalt – en barnehage eller skoleklasse på tur i skogen vil aldri få sett snurten av noen bjørn – eller noen av de andre store rovdyra for den saks skyld.
Husk at mennesker er det farligste en bjørn kan møte!
I Skandinavia dør bjørner normalt før de fyller 15 år, selv om de kunne ha levd dobbelt så lenge.
Og dødsårsaken er – mennesker! Ikke rart de er skeptiske altså!

Går man mot vindretning, og beveger seg stille i terrenget (slik som jegere gjør), kan man jo en ekstremt sjelden gang greie å møte bamsen.
I disse tilfellene vet vi at bjørnen ikke er klar over nærværet av mennesket. Hadde den merket mennesket hadde den vært borte.
Dermed er det ganske enkelt å håndtere et bjørnemøte også. Normalt vil bjørnen oppdage deg samtidig som du oppdager den, og forsvinne med et brak opp i skogen (som når du møter en elg).
Blir den ikke klar over deg kan du hjelpe den med å snakke rolig (lage menneskelyder), mens du holder avstand.
Bjørnen vil da gjerne reise seg på to, og blåse med nesa (den orienterer seg med luktesansen).
At den står på to betyr altså ikke noe annet enn at den forsøker å få oversikt. Når den skjønner at den har med mennesker å gjøre, vil den fordufte.

Avslutningsvis kan Bjørn fortelle at det er ikke sett NOEN tilfeller i Skandinavia, siden vi begynte å dokumentere slikt, hvor bjørner jakter på mennesker.
De få tilfellene hvor det har gått galt i møte mellom menneske og bjørn (vi må til Sverige hvor det finnes mellom 2500 og 3000 bjørn),
ser vi at det har vært bjørner som har måttet forsvare seg selv. Som regel er da bjørnen påskutt.


Derfor – GOD TUR i skog og mark med eller uten bamsefar – syng og vær glad og lag menneskelyder!
Og når det er sagt – man skal selvsagt vise respekt for store dyr, enten det dyret heter elg, hest eller bjørn.

Instagram did not return a 200.