Oppsummering fra møte om radon på Ormåsen skole

I vinter var påviste radonmålinger i lokalene til Ormåsen skole over tiltaksgrensen. Målingene viste 400-830 becquerel, mens tiltaksgrensen er 100 becquerel. Tirsdag 28. august 2018 gjennomførte Ormåsen skole et åpent møte om radon, der Radonor AS og Øvre Eiker kommune v/teknisk etat, kommunalsjefen for oppvekst og kommunelegen deltok i tillegg til skolens ledelse. Foreldre til elever på Ormåsen skole var primær målgruppe for møtet.

Radonor AS har bistått kommunen ved gjennomføring av gitte målinger. I juni 2018 ble det gjennomført andretrinnsmålinger (timesmålinger). Resultatene fra disse målingene viser snittverdier på 10 i perioden på døgnet der ventilasjonsanlegget benyttes. Omregnet til «vinterverdier» vil det si ca 50.

I vinter skal det gjennomføres nye andretrinnsmålinger i tillegg til nye målinger i 2019. Driftstidene på ventilasjonsanlegget skal være fra kl 0500, siden renholdspersonell kommer kl 0600.

Konklusjon:

Alt tyder på at nivåene er innenfor tiltaksgrensen i den tiden av døgnet ventilasjonsanlegget benyttes, forutsatt at dette er i orden og at man har gode rutiner for drift av anlegget. Konsulenten fra Radonor AS bekreftet at dette mønsteret er svært vanlig i alle typer bygg.
Dersom du vil måle radonnivået i din bolig, har Radon AS har et spesialtilbud om radonmåling til alle boligeiere i Øvre Eiker.
Klikk deg inn på www.radon.no/ovre-eiker for mer informasjon.

Instagram did not return a 200.