NYTT UNGDOMSRÅD I ØVRE EIKER

I juni 2018, vedtok kommunestyret at det skulle opprettes et ungdomsråd i Øvre Eiker.
Ungdomsrådet skal ha samme status som de andre rådene som behandler og kommer med innspill til politikerne i ulike saker, deriblant Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede.

Fra Ormåsen er Maja Lindberg Brendhagen og Joakim Nikolai Kirkerud valgt inn.
Ormåsen Grendeutvalg gleder seg til samarbeid med ungdommen, som har spesielt to områder de vil jobbe med fremover;

– Bedre busstilbud på Ormåsen, blant annet at bussen kan gå til flere steder, som Vestfossen, Darbu, Kongsberg,
i tillegg til avganger hele uka, i det minste på lørdager.
– Kurs/bedre informasjonstilbud om grunnleggende kropp- og helsetemaer (for eksempel førstehjelp og seksualundervisning).

Les mer om saken på kommunens hjemmeside: https://ovre-eiker.kommune.no/Aktuelt/Sider/Nytt-ungdomsrad-2018.aspx

Instagram did not return a 200.