HAR DU FORSLAG TIL NYE VEINAVN FOR B7 PÅ ORMÅSEN?

Nå har du som beboer på Ormåsen igjen mulighet til å skape lokalhistorie. I forbindelse med videre utbygging i Ormåsen (detaljplan for Ormåsen B6 og B7), ber
kommunen å få inn forslag på to nye veinavn. Øvre Eiker kommune ønsker å videreføre temaet soppnavn, der de selv har foreslått følgende navn:

  • Morkelkroken
  • Myrhetteveien
  • Dverghetteveien
  • Dverghettesvingen
  • Morkelsvingen

Ormåsen grendeutvalg inviterer alle beboere til å komme med sine forslag.

Unike adresser er viktige for både Posten og andre som trenger å finne fram. Ikke minst er det viktig for at utrykningskjøretøy skal finne fram så raskt som mulig. Når de nye adressene er vedtatt, vil de ble registrert i kommunens kartverk, og alle adresser vil få en koordinat som er grunnlag for kjøreruter via GPS.

Vedlagte kart viser hvor de nye veiene vil gå.
Har du forslag til nye veinavn for  B7 og felt BK7.1, send mail til ormasengrendeutvalg@gmail.com innen 28. mars 2018.

Instagram did not return a 200.