ET SPATAK I RIKTIG RETNING FOR ORMÅSEN AKTIVITETSPARK

Som mange av dere sikkert har observert, er grunnarbeidet i gang på myra bak Ormåsen skole, slik at vi kan få kunstgressbane, park for egenvektstrening og skitraseer på et skikkelig grunnlag. Grunnarbeidet vil pågå til etter sommerferien. Ormåsen grendeutvalg vil i den forbindelse rette en takk til Smedsrud og Warloff for levering av sine tjenester. Hvis alt går etter planen vil området være klart til september, hvor aktuell leverandør står klar med levering av utstyr til park for egenvektstrening. Vi minner om at området, som er midlertidig inngjerdet, er definert som et anleggsområde, hvor det er adgang forbudt. Vi ber om at både liten og stor respekterer dette i byggeperioden.
Det pågår også et arbeid nå med å få flyttet kurver og utkastposter for Ormåsen frisbeegolfbane. Nytt lokale for naturfritidsordning (NFO) på Ormåsen ble nemlig bygd midt i eksisterende bane. To poster vil derfor bli fjernet og to nye poster vil bli etablert i området ved skileiken/ny skiløype. Vi vil få hjelp av Øvre Eiker kommune til dette arbeidet og når nye poster er på plass, vil også nytt informasjonsskilt over frisbeegolfbanen komme på plass. Vi takker for gode innspill fra aktive utøvere av Ormåsen frisbeegolfbane, slik at nye kurver og utkastposter kan komme på plass i løpet av sensommeren/høsten 2018.
Ormåsen grendeutvalg har fremmet behov for offentlige toalett i området ved kunstgressbanen, men dette er inntil videre satt på vent av Øvre Eiker kommune på grunn av bygging av aktivitetsparken, samt Eiker Ski sine planer om bygging av klubbhus i området.

2018 Grunnarbeid aktivitetspark

Instagram did not return a 200.