Dagens glade nyheter for stedet i det grønne!

Følgende saker ble enstemmig vedtatt i kommunestyre Øvre Eiker 9. mai 2018:

– Ormåsen Grendeutvalg innvilges søknad om forskuttering av spillemidler på kr. 243 000,- til etablering av «aktivitetspark for egenvektstrening» på Ormåsen. Det forutsettes at spillemiddelsøknaden godkjennes. Søknaden er i tråd med de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret jf. K-sak 37/15. Nærmiljøanlegget vil bidra til å øke innbyggernes aktivitetsnivå, bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede for alle aldersgrupper, bidra til å fremme samhold i lokalmiljøet og skape gode møteplasser for fellesopplevelser.

– Øvre Eiker kommune søker om etablering av eget postnummer for Ormåsen tettsted og ber om at det
startes forhandling om etablering av Post i Butikk på Ormåsen. Eget postnummer og etablering av Post i Butikk er en riktig løsning for Ormåsen som konsekvens av utviklingen på tettstedet og endringer i postdistribusjon og type posttjenester som etterspørres. Det vil samtidig være en kundevennlig og miljømessig riktig løsning.

Du kan lese protokollen fra kommunestyret i sin helhet her: http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1158

Instagram did not return a 200.