Utlån/utleie av Ormåsen flerbrukshus

Ormåsen grendeutvalg har fått flere henvendelser vedrørende utlån av flerbrukshuset. Nytt reglement vedrørende utlån/utleie av kommunale bygg i Øvre Eiker er under utarbeidelse, og dette gjelder også Ormåsen flerbrukshus.

Mvf 2018 legges det opp til at du selv kan leie via kommunens hjemmesider på internett, men frem til da må Øvre Eiker kommune kontaktes hvis du ønsker å leie flerbrukshuset. Kontaktperson er ansvarlig for utleie og kan gi nærmere opplysning og svare på spørsmål i forbindelse med utleie.

  • Kontaktperson Babak Safi, tlf 98486085
  • Pris kr 345,- pr time for hallen og kr 345,- pr time for bomberommet

Kommunen sørger for forsikring av bygninger og utstyr som kommunen eier. Leietaker kan eventuelt bli pålagt å dekke kommunens egenandel ved skadeverk. For øvrig må leietaker selv besørge egen forsikring.

Instagram did not return a 200.