Utforkjøringer på Jungerveien i Ormåsenbakken

I dag morges var det en personbil som kjørte ut av veien i bunn av Ormåsenbakken. Heldigvis medførte ikke utforkjøringen personskader.

I ettermiddag ved 17-tiden kjørte nok en personbil ut av Jungerveien. Halvveis i bakken fikk føreren sleng på bilen og kom utenfor veibanen, og bilen landet på taket. Føreren kom seg raskt ut av bilen og fremstår som uskadd i fover-fartsgrensen_bilde-av-skilt-1ølge politiet.

Ormåsen grendeutvalg oppfordrer alle førere om å tilpasse hastigheten etter vær- og føreforhold, og ikke overskrid fastsatte fartsgrenser på Ormåsen. Fartsgrensen langs Jungerveien i Ormåsenbakken er 60 km/t. Denne grensen er satt på en strekning som ideelt sett skulle hatt lavere fartsgrense, men av hensyn til veiens bruk har man funnet kompromisser som sikrer trafikkflyten av hensyn til fremkommelighet.

For at nettopp DU kan være med på å opprettholde trafikksikkerheten i ditt nærområdet, husk at lavere fart

  • gir færre og mindre alvorlige ulykker.
  • gir mindre støy og luftforurensning.
  • gir like god trafikkavvikling.
  • øker trivsel og handel.

SIKKERHET I FOKUS – KJØR ETTER FORHOLDENE OG IKKE OVERSKRID FASTSATTE FARTSGRENSER!

Instagram did not return a 200.