Tilførsel til protokoll fra årsmøte 2017

Ved en inkurie ble det ikke referatført informasjon fra utbygger vedrørende eventuelle miljøgifter i utbyggingsområdet til sak 17/15.

Utbygger har gjort nødvendige tiltak for å lede fremtidig avrenning fra forurenset masse unna myra ved skolen.

Se revidert protokoll under sak 17/15 for detaljer.

Instagram did not return a 200.