Støyberegning langs Jungerveien

I 2013 ble det utført støyberegning av utendørs lydnivå fra veitrafikk for flere veier i Øvre Eiker. Jungerveien var en av disse. Det ble utført beregninger for 2013 og for fremtidig situasjon, år 2018. Vedlagte rapport konkluderte med at det ikke var behov for støytiltak på boliger langs veien.

Kommunen vil i løpet av det neste året gjennomføre en ny vurdering av støynivået på blant annet Jungerveien.

Se vedlagt dokument for mer info.

Instagram did not return a 200.