Nye veinavn for Ormåsen B6 og B7

Ormåsen grendeutvalg inviterte beboerne på Ormåsen til å komme med forslag til nye veinavn for B6 og B7 i desember 2016. Vi mottok flere gode forslag med fokus på både tresorter, bergarter og soppnavn, og navneforslagene ble fremmet videre til Øvre Eiker kommune. Språkrådet har gitt tilrådning i saken, som ble behandlet av fagkomité 1 i møte 15. mars 2017 og i kommunestyret 29. mars 2017. De nye veinavnene som er vedtatt er;

Vei 1: Steinsoppveien

Vei 2: Kremla

Vei 3: Trøffelkroken

Vei 4: Rødskrubbstien

Vei 5: Piggsoppveien

Vei 6: Matriskeløkka

Vei 7: Kantarellen

Vei 8: Rimsoppstien

Vei 9: Trompetsoppveien

Vei 10: Fåresoppstien

Vei 11: Røyksoppløkka

Vei 12: Slørsoppveien

Vei 13: Sandsoppsvingen

Vei 14: Blekksoppbakken

Vei 15: Korallsoppveien

 

Kart – nye veinavn for Ormåsen B6 og B7 viser hvor de nye veiene vil gå.

Begrunnelse

Tema bergarter er ikke et alternativ da navn som Glimmerveien, Albittveien,Alunveien, Diorittveien og Kvartsveien allerede er i bruk i Ormåsen. Veinavn som Bjørkeveien, Furuveien, Furukollen, Furutoppen, Furua, Granmoveien og Granløkka er allerede i bruk i kommunen. Det er derfor ikke ønskelig å bruke tresorter som veinavn i Ormåsen. Tema soppnavn passer godt til allerede etablerte veinavn i Ormåsen, og ved å variere bruken av etterledd vil ikke navnene ha et stereotypt preg.

Instagram did not return a 200.