Kunstgressbanen ble i kommunestyret i dag vedtatt bygget!

Vedtak i Kommunestyret – 21.06.2017

Bygging av kunstgressbane i Ormåsen vedtas. Forslag til finansiering fremmes før kontrakt om kunstgress m.m. inngås.

Utbygger plikter å utarbeide en plan for håndtering av avsig av granulat fra banen.

Se saksprotokoll her.

Instagram did not return a 200.