Er du lei av at lekeplassene ikke holdes i stand?

Representanter fra Øvre Eiker kommune var i 2015 på befaring på alle lekeplassene på Ormåsen (17 totalt). I vedlegget kan du selv se hvor lekeplassene skal være lokalisert. Vi ber kommunen om et kart, og kommer tilbake med dette om det er å oppdrive.

Kommunen skal ta over friområdene/lekeplassene der områdene ikke er regulert som en del av beboernes eiendom. Kommunen ønsker videre en dialog med beboerne om hvorvidt de ønsker å beholde lekeplassene i sitt nærområde, om den skal settes i stand, for så at beboerne overtar vedlikeholdsansvaret.

Dette i tråd med lekeplassene på nordre Ormåsen, der lekeplassene er tinglyst som en del av eiendommene (6 lekeplasser merket Gorud eiendomsutvikling i oversikten). I den forbindelse har kommunen bedt om bistand fra Ormåsen grendeutvalg om å etablere representant for hver lekeplass på Ormåsen, slik at man kan ha en god dialog mellom partene i den videre prosessen med lekeplassene. Det gjelder da lekeplass fra nr 1 til nr 11 i oversikten (Beversvingen, Haresvingen, Mårveien, Diorittveien, Tyttebærveien, Blåbærstien, Gaupefaret, Kvartsveien, Glimmerveien og Allumveien).

Dersom du vil være representant, gi beskjed til Ormåsen grendeutvalg på mail ormasengrendeutvalg@gmail.com. Om du vet om andre som kan ha ønske om det, be gjerne vedkommede om å ta kontakt.

Oversikt lekeplasser Ormåsen

Instagram did not return a 200.