Bygging av 9er kunstgressbane på Ormåsen

Idretts- og aktivitetsgleden er stor når det nå går mot 9er kunstgressbane på Ormåsen. Saken ble behandlet i formannskapet i Øvre Eiker kommune 8. juni 2017, der rådmannen ga sin anbefaling. Bygging av 9er-kunstgressbane på Ormåsen fremmes for behandling i kommunestyret 21. juni 2017.

9-erbaneEn kunstgressbane har i lang tid vært ønsket av befolkningen på Ormåsen. Banen har stått på kommunens anleggsliste i mange år, og høsten 2016 tok Ormåsen grendeutvalg initiativ om å gjøre noe med saken. I samarbeid med Øvre Eiker kommune, Vestfossen idrettsforening (VIF) og lokale krefter har grendeutvalget hatt fokus på et bedre aktivitetstilbud for barn og unge der de bor og går på skole. En bane med kamper og aktivitet etter skoletid vil bli en sårt tiltrengt møteplass for Ormåsens befolkning, og i tillegg trenger skolen arealer for økt aktivitet.

Det er finansieringen som har vært bakgrunn for at en kunstgressbane ikke har vært mulig å realisere tidligere. Avtalen som foreligger med Ormåsen Utbygging AS om drenering og oppfylling av myra bak skolen, gjør prosjektet mulig å finansiere. Det er Øvre Eiker kommune som vil stå som eier av anlegget. En egen prosjektgruppe bestående av representanter fra Ormåsen Grendeutvalg, VIF og kommunen som skal jobbe med videre fremdrift. Vestfossen idrettsforening er positive til å drifte og drive aktivitet på banen. Det er også et samarbeid med Eiker Ski om beliggenhet og sambruk av området. Anlegget forventes ferdigstilt 1. halvår 2018.

Ormåsen grendeutvalg gleder seg sammen med beboerne på Ormåsen til å etablere aktivitetsanlegg, samtidig som det skal bygges ut nye boligfelt og ny butikk.  Kunstgressbanen blir nå en realitet takket være en velvillig kommune, en løsningsorientert utbygger, et aktivt idrettslag og en engasjert befolkning på Ormåsen.

Instagram did not return a 200.