Barnas sikkerhet i fokus

Mange av oss kjører barn til Ormåsen barnehage, naturfritidsordning (NFO) og skole daglig. I en hektisk hverdag prøver mange av oss å spare tid på å kjøre litt fortere og parkere nærmest mulig, men i praksis sparer vi svært lite tid. Det vi derimot gjør, er å vise at vi ikke er så gode sjåfører som vi kanskje selv tror.

Parkeringsområdet i tilknytning til Ormåsen skole er nå utbedret, og det skal være plass til alle. Erfaringen etter at det nye kjøremønsteret ble innført, er at mange fremdeles kjører etter «gammel vane». Ormåsen grendeutvalg har derfor utformet KJØREVETTREGLER, for å hjelpe deg på veien som sjåfør, for der igjen å hjelpe våre barn som ferdes i området. Som alle vet er barn impulsive og det kan derfor lett oppstå farlige situasjoner. Vi på Ormåsen må ta vare på hverandre, for vi har ingen å miste!

Takk for at DU tar hensyn til barnas sikkerhet, og ikke

  • kjører fortere enn 30 km/t i Bjørnefaret.
  • er opptatt med mobiltelefon mens du kjører bil.
  • parkerer på gang- og sykkelstien utenfor flerbrukshallen.
  • kjører inn i skolegården (PS. Det er innkjøring forbudt der hele døgnet).
  • parkerer utenfor flerbrukshallen når du skal slippe av eller hente skolebarn, men bruker heller den nye «kiss’n’ride» rundt den store parkeringsplassen.
  • parkerer på reservert parkering for handicap – det er lett å gjøre seg selv upopulær da.

Klikk på bildet for å se i større format.

2017 Kjørevettregler i tilknytning til Ormåsen skole og flerbrukshall

Instagram did not return a 200.