Avslutning av trafikksikkerhetstiltak i Bjørnefaret og ved Ormåsen skole

Øvre Eiker kommune er i avslutningsfasen med trafikksikkerhetsarbeidene i Bjørnefaret og ved parkeringsplassen Ormåsen skole. De gjør alt det de kan for at det skal være så fint som mulig til 17. mai. Følgende aktivitet skal gjennomføres og har oppstart:

  1. mai 2017: Asfaltering av Bjørnefaret. Arbeidet vil vare i ca tre – 3 – dager.
  2. mai 2017: Det skal settes opp rekkverk langs gangvegen og den store parkeringsplassen skal merkes. Arbeidet vil vare hele uke 19.
  3. mai 2017: Asfaltering av trafikknutepunkt (pendlerparkeringsplass og bussholdeplass).

Permanent skilting vil skje fortløpende.

Det er satt opp to – 2 – sikkerhetsvakter fra Securitas som ivaretar sikkerheten til barna og veileder bilister. For deg som skal levere og hente barn i barnehage eller skole uke 18-19, må derfor påregne ekstra tid. Du oppfordres til å følge den manuelle dirigeringen med et smil J. Det vil ikke være mulig å parkere på den store parkeringsplassen i perioden 2. – 11. mai 2017 (uke 18 og 19).

Øvre Eiker kommune gjør oppmerksom på at alle disse arbeidene er væravhengig og forsinkelser kan oppstå.
Asfalt18198502_1838038889793593_4250664133881281703_n

Instagram did not return a 200.