Årets julegave fra Sparebankstiftelsen DNB til Ormåsen grendeutvalg

Et av prosjektene som Ormåsen grendeutvalg har jobbet med det siste året, er å skape motivasjon for fysisk aktivitet. Vi jobber aktivt med å bedre aktivitetstilbudet for beboerne i alle aldre på Ormåsen, med spesielt fokus på barn og unge. Målet er at barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø, der tilbud om sunne aktiviteter innen organisert idrett og i forbindelse med frilek står i fokus. Ormåsen er dessuten et attraktivt utfartsområde for befolkningen i hele Øvre Eiker kommune.

I dag er det først og fremst tilgang på natur og naturopplevelser på Ormåsen som preger aktivitetstilbudet sommerstid. Grendeutvalget har derfor tatt initiativ til å få etablert kunstgressbane og treningspark for egenvektstrening under prosjektet «Ormåsen aktivitetspark», som gir et bredere tilbud og derav en større motivasjon for fysisk aktivitet blant folk i Øvre Eiker kommune. Bygging av kunstgressbane ble vedtatt i kommunestyret 21. juni 2017.

Til etablering av treningspark for egenvekstrening søkte vi Sparebankstiftelsen DNB om midler høsten 2017. For kort tid siden fikk vi en svært hyggelig melding om at stiftelsen har innvilget gavesøknaden vår med 245 000 kroner, der vår søknad nådde opp blant 1148 prosjekter som hadde søkt støtte.

1600Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB gjør det mulig for Ormåsen grendeutvalg å realisere prosjektet, der målet er at treningspark for egenvektstrening vil være på plass allerede sommeren 2018. Treningsparken blir den første i sitt slag i Eikerbygdene, og slike parker er populære lavterskeltilbud rundt om i hele landet. Parken vil bli etablert i tilknytning til lysløypenettet på Ormåsen, sør for skolen. Den vil dermed kunne benyttes av skole, folk som driver med egentrening, samt lag og foreninger som driver organisert idrett, eksempelvis barmarkstrening for Eiker Ski.

Sparebankstiftelsen DNB dekker 50 % av prosjektkostnadene. Prosjektet blir forøvrig støttet av Øvre Eiker kommune og ulike næringslivsaktører, deriblant utbygger Gorud Eiendomsutvikling. Ormåsen grendeutvalg har lagt til grunn at montering av parken må skje på dugnad og inviterer alle beboere på Ormåsen til et felles styrkeløft når den tid kommer!

Stedet i det grønne, Ormåsen, er et sted i utvikling, og det bør ikke lenger være tvil om at det nytter med lokalt engasjement og pågangsmot. Flunkende ny dagligvarebutikk (Rema 1000), kommunestyrevedtak om bygging av kunstgressbane, ny og tryggere infrastruktur rundt skole og trafikknutepunkt, ny bålhytte ved skøytebanen, snøproduksjon i skiløypene og nå etablering av treningspark for egenvekstrening. Det er mye å glede seg over og vi gleder oss med beboerne på Ormåsen!

DES 17 - Overrekkelse av gavebrev fra Sparebankstiftelsen DNBFredag 15. desember mottok Ormåsen Grendeutvalg ved Finn-Martin Paulsen gavebrevet fra Sparebankstiftelsen DNB ved Marit Norendal og Therese Askeland.

@Sparebankstiftelsen DNB

Link: www.bygdeposten.no

Link: www.eikerbladet.no

Instagram did not return a 200.