Veiarbeid på Jungerveien (Ormåsenbakken)

Ormåsen Grendeutvalg har vært i kontakt med Øvre Eiker kommune vedrørende utbedring av Jungerveien (Ormåsenbakken) og kan informere følgende:

«Arbeidet i Jungerveien har startet og vil vare utover sommeren. –Eksakt tidspunkt for ferdigstillelse er vanskelig å si.
I tillegg til asfaltering skal det masseutskiftes og utføres rekkverksutbedringer.
Veien vil i hele perioden være åpen for trafikk, men med lysregulering og eventuelt manuell dirigering. Arbeidet vil pågå i dagarbeidstid. Ekstra ventetid må påregnes.
Gangveien om Gorud vil ikke bli åpnet for trafikk som en alternativ rute i perioden»

 

C:DataPROSJ34092 - SkiltforskriftDrawing1.dwg Model (1)

Instagram did not return a 200.