Trafikksikkerhet i fokus

Et av fokusområdene til Ormåsen grendeutvalg for 2016/17 er trafikksikkerhet på Ormåsen, spesielt for myke trafikanter og fotgjengere. Godt trafikksikkerhetsarbeid gir et trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet, og vi ønsker at Ormåsen skal være et trygt sted å bo «i det grønne».

Grendeutvalget sendte frem før sommeren en anmodning til Øvre Eiker kommune om ulike trafikksikkerhetstiltak på Ormåsen. I anmodningen foreslår vi ulike fartsdempende tiltak, herunder rumlefelt, skilting og opphøyde fotgjengerfelt. Se vedlagte dokument for detaljer. Anmodning om gang- og sykkelsti langs Jungerveien fra Ormåsenveien inngår også som et eget trafikksikkerhetstiltak. Ormåsen grendeutvalg har bedt om at foreslåtte tiltak tas inn i planene for vei- og trafikkregulering for Øvre Eiker kommune.

2016 Brev til kommunen – trafikksikkerhetstiltak Ormåsen 2016

Instagram did not return a 200.