Tømming av hageavfall

Det er viktig at alle bidrar til et rent og ryddig nærmiljø. Flere steder på Ormåsen er det beboere som tømmer hageavfall utenfor egen eiendom. Det er ulovlig å tømme avfall på kommunale areal, herunder regulerte friområder. Forbudet omfatter også hageavfall. OG oppfordrer beboere på Ormåsen til ikke å kaste hageavfall i naturen, da dette er straffbart iht forurensningsloven § 28;

«Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet». «Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding».

Paragrafen omfatter også avfall som ikke nødvendigvis innebærer noen form for forurensning, men som av estetiske grunner påvirker omgivelsene. Brudd på forurensningsloven kan medføre politianmeldelse, i tillegg til krav om fjerning av ulovlig dumpet avfall.

I Øvre Eiker henter RfD hageavfall hjemme hos innbyggerne én gang i løpet av en toukers-periode på våren (www.rfd.no). Hageavfall kan også leveres gratis til en av RfDs gjenvinningsstasjoner i løpet av sommeren og høsten.

HageavfallBildet er tatt på Ormåsen, og viser hvordan hageavfall fremstår etter en tid.

Instagram did not return a 200.