Snøproduksjon på Ormåsen

snoproduksjon

Vinteren er her, med sine kuldegrader og snø fra tid til annen. Skiglede i løypene og moro i akebakken engasjerer liten og stor, men hva gjør vi når snøen blir borte, og det er bare barmark igjen de beste vintermånedene? Svaret er snøproduksjon!

Ormåsen Grendeutvalg har hatt snøproduksjon på agendaen lenge, og samarbeidet med Eiker Ski har vært og er nært. Nå er det imidlertid Eiker Ski som har tatt initiativ og sendt frem planer for godkjenning til Øvre Eiker kommune om snøproduksjon på Ormåsen. Ildsjelene Gunnar Sanden (leder i Eiker Ski og prosjektansvarlig snøproduksjon Ormåsen) og Frank Skjævesland (trener i Eiker Ski) venter nå bare på en formell godkjenning, før prosjekt snøproduksjon blir en realitet.

Det planlegges innledningsvis på snøproduksjon fra en snøkanon (i skileikområdet) og hvis mulig med to, vil den andre bli plassert på toppen av bakken overfor krakkekrysset. Vann kjøpes av kommunen, og snøproduksjonen vil primært foregå på natta. Det vurderes også snøproduksjon på dagtid (kl 1000-1400), da flesteparten av beboerne er på jobb. Dette vil bli gjort i god dialog med barnehagen, både ift sikkerhet (avsperring av området) og helse (snøkanoner i turområdene til barna). Drikkevann er ikke ideelt for snøproduksjon, men nærmeste tjern ligger for langt unna til å gjennomføre snøproduksjon der man ønsker og vannet fra myra er for forurenset. Når høydebasseng er klart i 2017, og forutsatt at det er trykk nok, vil vann tas derfra. Kuldeperiodene vil bli benyttet effektivt, da snøproduksjon forutsetter at det er kaldt nok (lufttemperatur – vanntemperatur = minusgrader). Støymålinger vil bli gjennomført kontinuerlig, slik nærmeste beboere ikke vil bli berørt mer enn nødvendig. Helse, miljø og sikkerhet er derfor tre viktige faktorer for prosjektet.

Snøproduksjon vinteren 2016-17 vil være et prøveprosjekt. Ca 3-4 døgn med sammenhengende snøproduksjon vil sørge for nok snø til å snølegge en skiløype og hele skileiken (25cm tykt snølag for en god såle). Det understrekes i den forbindelse at produsert snø holder lenger enn vanlig snø.

Ormåsen Grendeutvalg gleder seg med Eiker Ski og ser frem til en snøfylt ski- og akesesong på Ormåsen, der blant annet Eiker Skifestival gjennomføres 9-12 februar 2017.

Instagram did not return a 200.