Siste nytt fra Øvre Eiker kommune vedrørende parkeringsplass og veiarbeid i Jungerveien

– Parkeringsplass og kollektivknutepunkt ved Ormåsen skole:

Anlegget er stort sett i rute, men er noe forsinkelse pga litt mer arbeid med overvann i skolegården enn først antatt. Skolegården skal stå ferdig til skolestart, og asfaltering vil skje mandag uke 33. Etter den tid vil anleggsområdet sperres av, og arbeidet fortsetter videre innenfor gjerdene. Det er jevnt over mye arbeid i grunnen  som følge av overvann, men det er viktig at dette blir utført på en forsvarlig måte.

– Jungerveien:

Den er nå ferdig asfaltert. Etter planen skal det påføres merking og banketter i uke 33. Etter uke 36 vil det bli gjennomført planlagte rekkeverksarbeider.

veiarbeid

Unable to communicate with Instagram.