Ros til Øvre Eiker kommune

Hver måned gjennomfører Ormåsen Grendeutvalg møter, der vi diskuterer saker av ulik art. Vi har mange spennende saker på agendaen, der våre fokusområder for 2016/17 er

  • Trafikksikkerhet
  • Barn og unge
  • Fellesarrangement
  • Informasjonstrategi

Øvre Eiker kommune har sin egen representant som deltar på de månedlige utvalgsmøtene. Sammen har vi fokus på beboerne på Ormåsen, slik at beboerne opplever «stedet i det grønne» som et trygt og godt sted å bo. Kommunen er vår nærmeste samarbeidspartner.

Vi vil derfor rose Øvre Eiker kommune for deres positivitet og engasjement omkring våre saker, der de gir oss fortløpende tilbakemeldinger på saker og legger til rette for frivillighet og innbyggerengasjement. De jobber virkelig med utgangspunkt i kommunens visjon om at «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker»!

www.ovre-eiker.kommune.no

Referat fra møtene i Ormåsen grendeutvalg er tilgjengelig på våre internettsider.

Instagram did not return a 200.