Regulering/utbygging av B6 og B7

 

Planbeskrivelse til detaljregulering Ormåsen B6 og B7 stadfestes 22. juni 2016. Se linker for planens detaljer:

Beskrivelse til forslag til detaljreguleringsplan for Ormåsen B6 og B7:

http://www.ovre-eiker.kommune.no/Documents/Bygg_og_eiendom/Orm%C3%A5sen_Planbeskrivelse.pdf

Reguleringsbestemmelser til forslag til detaljreguleringsplan for Ormåsen B6 og B7:

http://www.ovre-eiker.kommune.no/Documents/Bygg_og_eiendom/Orm%C3%A5sen_Bestemmelser.pdf

Feltene ligger nær Ormåsen oppvekstsenter, dvs skolen, SFO, barnehagen, O-lagets klubbhus, lekeområder og skiløypene med utfartsparkering. Planforslaget tar hensyn til de planene som er utarbeidet for å utvikle oppvekstsenteret videre, blant annet en bedre trafikk- og parkeringsløsning. I planen inngår det at deler av skiløypa som i dag går gjennom B7 må legges noe om.

Arbeidet med utbyggingen vil starte høsten 2016. Ormåsen grendeutvalg (OG) planlegger i samarbeid med utbygger et informasjonsmøte for beboere Ormåsen medio august 2016. Vi vil komme tilbake til tidspunkt når dato er bestemt.

 Utbygging Ormåsen
Instagram did not return a 200.