Med ønske om et GODT NYTT ÅR!

Ormåsen Grendeuog-fyrverkeritvalg ønsker liten og stor, naboer og beboere et godt nytt år fylt med hyggelige opplevelser. Grendeutvalget jobber for at «stedet i det grønne», skal bli et enda bedre sted å bo.

Utbedring av trafikknutepunkt samt gang- og sykkelstien inn til skole og barnehage er i sluttfasen, men vi fortsetter det gode samarbeidet med Øvre Eiker kommune også i 2017 med fokus på trafikksikkerhet. Videre vil barn og unge også være et av våre fokusområder i 2017, der ungdomsklubben vil videreføre sitt aktivitetstilbud samt at grendeutvalget også vil jobbe for andre aktivitetsarenaer på Ormåsen.

Det skjer også mye på Ormåsen i året som kommer, herunder utbygging av boligområdene B6 og B7 og ikke minst får vi vår egen butikk, der REMA 1000 åpner i slutten av 2017. Det er mye å glede seg over, og vi oppfordrer alle til å følge med på våre internettsider og i OG kvartalsnytt om hvilke saker som vi jobber med.

Årsmøte i grendeutvalget vil bli gjennomført innen mars måned, der dere vil motta innkalling i god tid før møtet. Regner med at vi sees der?

Med de beste ønsker for 2017 – vi høres! 

Instagram did not return a 200.