Har du forslag til nye veinavn for B6 og B7 på Ormåsen?

Nå har du som beboer på Ormåsen mulighet til å skape lokalhistorie. I forbindelse med videre utbygging i Ormåsen, detaljplan for Ormåsen B6 og B7, ønsker Øvre Eiker kommune å få inn forslag på 15 nye veinavn. I hovedsak ønsker kommunen å videreføre naturtemaet i veinavnene med dyrenavn eller navn på insekter.

Ormåsen grendeutvalg inviterer i den forbindelse alle beboere til å komme med sine forslag.

Unike adresser er viktige for både Posten og andre som trenger å finne fram. Ikke minst er det viktig for at utrykningskjøretøy skal finne fram så raskt som mulig. Når de nye adressene er vedtatt, vil de bli registrert i kommunens kartverk, og alle adresser vil få et koordinat som er grunnlag for kjøreruter via GPS.

Kartet viser hvor de nye veiene vil gå, der veiene fremgår som vei 1, vei 2, vei 3 etc.

Har du forslag til nye veinavn for B6 og B7, send mail til ormasengrendeutvalg@gmail.com innen 10. januar 2017.

Instagram did not return a 200.