Klage til Fylkesmannen i Buskerud på Øvre Eiker kommunes vedtak om dispensasjon for dynamittlager på gbnr. 61/5, Jungerveien

Ormåsen Grendeutvalg klager på Øvre Eiker kommunes vedtak av 18. november 2015, hvor det gis midlertidig dispensasjon frem til 1. juli 2025 for lager for 5 tonn dynamitt på gbnr. 61/5 ved Jungerveien.

Trykk på lenke for å lese hele skrivet:

Klage ang sprengstofflager

Instagram did not return a 200.