Nytt år og ny logo

Behovet og ønsket om en egen logo for Ormåsen Grendeutvalg ble konkretisert gjennom en åpen konkurranse høsten 2013. Logoen skulle på en visuell måte kjennetegne det positive ved å bo og trives på Ormåsen. Bidraget som best innfridde kriteriene er tegnet av media-designer Helen Fjeld Langrind, vi gratulerer og overrekker et gavekort på 1000 kroner.

Her er utdraget fra juryens vurdering:

Juryen vurderer forslaget som sterkt når det gjelder konsept og ide. Forslaget utfyller tilfredsstillende kriteriet i utlysningen, det er godt gjennomarbeidet og helhetlig. Forslaget har et uttrykk som underbygger assosiasjonene i beskrivelsen. Logoen vil også fungere godt uten navnet.
 
Logoen uttrykker utfoldelse og positiv energi innenfor eller i nær sammenheng med bolig som gir trygghet. Juryen mener dette er en passende kombinasjon for å underbygge arbeidet Ormåsen Grendeutvalg gjør får å bla. fremme miljø, tilflytning, trivsel og samhold
Instagram did not return a 200.