Referat fra årsmøtet 2013

banner ormaasen
Årsmøtet ble avholdt onsdag 20 mars. Selv om årsmøtet er åpent for alle beboere ved Ormåsen var fremmøte dårlig.

Grendeutvalget er et nyttig og viktig organ i å sikre Ormåsen en bærekraftig utvikling som bevarer kvaliteten «Stedet i det grønne». Innbyggerne har tidligere vist engasjement over saker som er blitt synliggjort og vurdert allment viktige. Grendeutvalget bør jobbe med å motivere til og dra nytte av dette engasjementet. Årsmøtet valgte derfor å fremheve arbeidet med bevisstgjøring av utvalgets handlingsplan og betydning for framtidas utvikling av Ormåsen i 2013.

Grendeutvalget vedtok også å øke posten Familieaktiviteter med 10.000,- samt sette av en egen post til arbeidet med grindene i lysløypa.

Les mer i Referat Årsmøte 2013 Ormåsen Grendeutvalg

Instagram did not return a 200.