Ny utfartsparkering

Det har vært trangt om (parkerings) plassen på typiske utftartsdager i vinterhalvåret. Ormåsens skiløyper tiltrekker publikum fra hele kommunen og ved arrangementer på skistadion topper det seg.

Løsningen ble ny utfartsparkering som ble etablert i rekordfart i begynnelsen av desember.

Grendeutvalget jobber kontinuerlig med å fremme og bedre trafikksikkerheten på Ormåsen. Dette innebærer blant annet dialog med Øvre-Eiker kommune (ØEK) om utbedringer, tilrettelegginger og oppgradering av eksisterende vei, gang- og sykkelsti samt parkeringsmuligheter og trafikksikkerhet.  Det har lenge vært problemer med parkering langs Jungerveien på strekningen hovedkryss/bussplass frem til Beversvingen på typiske utfartsdager, spesielt i vinterhalvåret. Bilene står i hundretall og hindrer ferdsel og sikkerhet, den gamle p-plassen ved enden av myra har lenge vært utilstrekkelig.

Grendeutvalget foreslo to løsninger overfor ØEK; etablering av ny p-plass mellom kiosken og oppvekstsenteret. Det andre var å planere ut steinfyllinga ved innkjørselen til Junger. Kommunen godtok og bevilget 50.000 til sistnevnte forslag som ble gjennomført i rekordfart i begynnelsen av desember. Den nye parkeringen kan ta handtere ca femti biler og bidrar til å forhindre tilstander hvor overparkering har skapt farer i trafikksikkerheten.

Instagram did not return a 200.