Ekstraordinært møte i Fagkommite 1, plansaker, planlegging og teknisk drift

11. april 2012 kl 17.00 er det ekstrarordinært møte i Fagkomite 1 på rådhuset. Utvalgets møte er åpent for publikum. Saker som er unntatt offentlighet og personalsaker behandles for lukkede dører. Sakslister er utlagt i Servicesenteret, Rådhuset, samt i kommunens bibliotek. Sakene finnes også på kommunens internettsider – www.ovre-eiker.kommune.no. Sakslistene legges ut 1 uke før fastsatt møtedato.

Instagram did not return a 200.