50.000 kroner til Friluftsgruppa !

Grendeutvalget søkte Sparebankstiftelsen om støtte til Friluftsgruppa som ble startet i 2011. Like før jul kom tilsagnsbrevet som gir hele 50.000 kroner. Dette sikrer innkjøp av nødvendig utstyr til gruppa som tilbyr barn og unge å delta i naturbasert opplæring og opplevelser. Leder og initiativtaker,  Audun Ekeberg sier midlene også vil gi enda flere barn plass i den allerede populære gruppa.

Instagram did not return a 200.