Det spørres om trafikksikkerheten i Ormåsen i bystyrets spørretime.

I en interpellasjon til kommunestyrets møte 22.juni 2011 var temaet trafikksikkerheten i Ormåsen . I  svaret fra administrasjonen ble det varslet trafikkinspeksjon på Ormåsen 1. juli 2011. Rådmannen varslet konkrete forslag til trafikksikkerhetstiltak etter denne inspeksjonen og var innstilt på at tiltak i
Ormåsen skulle prioriteres i 2011.

Grendeutvalget har lenge jobbet med å fremme fokus på trafikksikkerheten på Ormåsen. Enkelte tiltak er utbedret mens vesentlige behov fremdeles er uløst. I møte med Hans Kristian Sveaas (H) i vår presenterte grendeutvalget sin vurdering og med forslag til tiltak. I etterkant av interpellasjonen og vedtaket i bystyret følger Sveaas opp og ber om svar på følgende i spørretimen 14. desember:

1: Hvilke konkrete prioriteringer er gjort etter nevnte trafikkinspeksjon?
2: Er noen tiltak tenkt gjennomført i 2011 som varslet?
3: Hvilke tiltak ligger inne i rådmannens budsjettforslag for 2012?

Les hele dokumentet

Instagram did not return a 200.