Rådmannens forslag rammer Ormåsen direkte

Rådmannens budsjettforslag for 2012 rammer Ormåsen direkte. Et stramt kommunebudsjett med innsparinger på flere områder vil nødvendigvis ha konsekvenser.

Kutt i ungdom og kultur.

Kommunen ser seg ikke i stand til å holde på stillingen ved ungdsomsklubben. Selv om denne bare utgjør 30% er forslaget ikke å besette denne neste år. Ungdomsklubben blir dermed nedlagt.

Bygdekinoen har lenge slitt med å tilfredstille krav til inntjening, det foreslås at denne legges ned.

Trafikksikkerhet.

Beklageligvis rammer også budsjettforslaget trafikksikerheten ved Ormåsen, eller rettere sagt utbedringen av den. Det blir ikke satt av midler til fortau langs Ormåsenveien, Bjørnefaret til Elgfaret.

Instagram did not return a 200.